STR Skaraborg - Din väg till körkort för bil - mc - traktor - lastbil - släp

STR Skaraborg - för Er trygghet, Vi kan! – Alkolås – Reklamationsrättigheter – Obligatorisk fortbildning av lärare mm.

STR Skaraborg - för Er trygghet, Vi kan!

Detta är STR Skaraborg.

STR Skaraborg är en lokal förening under STR Sverige. STR Skaraborg består, i dagsläget, av 22 st medlemmar/trafikskolor och verkar i tidigare Skaraborgs län.

Fakta om STR
Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) är en organisation för trafikskoleföretag vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning. STR har ca 630 medlemsföretag som driver ungefär 700 av Sveriges ca 800 trafikskolor.

Trafikskolorna sysselsätter drygt 2 000 trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta genererar utbildning för ca 100 000 körkortstagare samt 10 000 yrkesförare per år. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

STRs verksamhet
Förbundets huvudsakliga uppgifter, i enlighet med stadgarna, är att verka för en god trafikant- och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frågor inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige och Europa. Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yrkeskunnande, saklighet och goda argument bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. STR svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet. Vi representerar STR-anslutna trafikskolor vid konferenser, uppvaktningar och debattprogram samt deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och framlägger förslag till förbättringar. Vår omvärldsbevakning är omfattande och sker i ett nära samarbete med medlemsföretagen. Stora resurser läggs på att bygga och behålla ett stort nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. STR är en aktiv medlem och samarbetar i en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet till påverkan arbetet för ökad trafiksäkerhet.

STR utvecklar och satsar även sedan ca 10 år på EcoDriving (sparsam körning) för personbil, tunga fordon, arbetsmaskiner samt tåg och har utbildat ca 70 000 förare. Ett nytt äffärsområde är STR YKB (Yrkeskompetensbevis), fortbildning av yrkeschaufförer.

I verksamhetsberättelsen finns berättat hur STR och STR Service AB med dotterbolag har arbetat under året och vad som skall komma under nästa år. Verksamhetsberättelsen uppdateras varje år under våren.Visste du att...

...STRs trafikskolor sysselsätter drygt 2 000 trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta genererar utbildning för ca 100 000 körkortstagare samt 10 000 yrkesförare per år.

Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.