STR Skaraborg - Din väg till körkort för bil - mc - traktor - lastbil - släp

STR Skaraborg - för Er trygghet, Vi kan! – Alkolås – Reklamationsrättigheter – Obligatorisk fortbildning av lärare mm.

STR Skaraborg - för Er trygghet, Vi kan!

Tips inför ditt körkort.

Här finns information om olika körkort, tips på hur du utbildar dig så effektivt som möjligt och du får hjälp med att komma igång.

Trafikskola eller Privat
Vårt tips är att du kombinerar båda vägarna. Låt trafikskolan hjälpa dig med grunderna, både teori och körning. Mängdträna sedan hemma med din handledare om du har möjlighet så blir utbildningen effektivare.

Börja med att ta några körlektioner på trafikskolan efter introduktionsutbildningen och fortsätt sedan hemma med mängdträning. Ta gärna med din handledare så får ni tips inför mängdträningen.

Trafikskolan
Ge trafikskolan en chans! Besöka gärna fler trafikskolor i din närhet. Jämför, kolla och känn efter! Trafikskolorna är duktiga på förarutbildning och många väljer därför att ta hjälp av en trafikskola när de ska ta körkort.

Trafikskolornas verksamhet styrs av lagar och förordningar. Deras undervisning styrs av en kursplan som tas fram av Transportstyrelsen. Det är efter denna som trafikskolorna lägger upp sin undervisningsplan. Transportstyrelsen kontrollerar sedan att trafikskolornas verksamhet följer kraven i regelverket.

De flesta trafikskolor väljer dessutom att vara medlemmar i STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Det betyder att de uppfyller ytterligare ett antal kvalitetskrav, till exempel:
  • Du får alltid hjälp med din förarutbildning av en professionell trafiklärare
  • Du får en personlig utbildningsplan med kostnadsberäkning
  • Du kör med säkra övningsbilar som dessutom har alkolås (gäller körkort för personbil)
  • Trafikskolan vill gärna ha samarbete med din handledare för att göra din förarutbildning mer effektiv.
  • Trafikläraren använder ett utbildningskort där du och din handledare kan följa din utbildning och läsa lärarens kommentarer till varje körlektion. Du kan se ditt utbildningskort via trafikskolans hemsida. Du kan också be trafikskolan skriva ut en kopia åt dig.

Se till att skaffa dig en förarutbildning som är anpassad till dina behov!

Lycka till med din förarutbildning!